Lengde (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hva bruker vi for å måle hvor høye vi er?

Et barn
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte