Lengde

House of Math-logo
Level
11/20
Hakemerke

Hvor mange centimeter er 10 desimeter?

Child thinking
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte