Lengde

House of Math-logo
Level
1/18
Hakemerke

Hvor lang er streken?

Linjal med strek 6 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte