Lengde

House of Math-logo
Level
19/20
Hakemerke

Hvor mange desimeter er 5 centimeter?

Child thinking
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte