Lengde

House of Math-logo
Level
7/20
Hakemerke

Hvor mange meter er 100 centimeter?

Child thinking
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte