Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Hvordan kan 2,31 m skrives som m, dm og cm?

Barn som tenker
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte