Lengde (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
5/10
Hakemerke

Hvordan kan 5,2 m skrives som m og dm?

Barn som tenker
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte