Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
8/10
Hakemerke

Hvilken vekt er tyngst?

2340 gram eller 2,5 kg

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte