Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
7/10
Hakemerke

Hvilken vekt er tyngst?

15 000 gram eller 1,5 kg

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte