Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
7/10
Hakemerke

Hvor mye veier de til sammen?

4 kg bøtte med vann + 5,5 kg koffert
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte