Volum

House of Math-logo
Mute Button
Level
3/10
Hakemerke

Hva måler du når du skal finne hvor mye plass det er i noe?

Gjennomsiktig kube
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte