Volum

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hvor mye er det i desilitermålet?

Desilietermål fylt opp 3 dL (Vis alle streker, men bare tallene 1 dL, 5 dL og 1L)
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte