Volum

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Hvilken kombinasjon vil gi 1,5 L blåbær?

En liten kurv med blåbær som rommer 10 cL + en stor kurv med blåbær som rommer 50 cL
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte