Volum (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hvilken kombinasjon vil gi 8 dL iskrem?

En liten skål som rommer 10 cL is + en stor skål som rommer 3 dL is
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte