Hoderegning

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Omtrent hvor mye blir dette?

32kr + 49kr + 9kr

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte