Hoderegning

House of Math-logo
Mute Button
Level
4/10
Hakemerke

Omtrent hvor mye blir dette?

33kr + 7kr + 19kr

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte