Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Hvor mange sifre er det i tallet?

11

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte