Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
4/10
Hakemerke

Er tallet et siffer?

0

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte