Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
3/10
Hakemerke

Er tallet et siffer?

100

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte