Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
7/10
Hakemerke

Hvilket tall passer til bildet?

to hundrenett, null tiere, to enere
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte