Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
8/10
Hakemerke

Hvilket tall passer til bildet?

fire hundrenett, tre tiere
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte