Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hvilket tall peker pilen på?

Pil som peker på 19 på en 10-20 tallinje der bare 19 mangler
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte