Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
8/10
Hakemerke

Hvilket tall peker pilen på?

Pil som peker på 19 på en 10-20 tallinje der bare 10 og 20 er markert med tall.
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte