Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Hva er ti mer enn 0?

Tallinje 0 - 20
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte