Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
4/10
Hakemerke

Sett tallene i stigende rekkefølge

38, 76, 54, 98, 45, 89

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte