Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
5/10
Hakemerke

Sett tallene i stigende rekkefølge

66, 71, 55, 34, 88, 41

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte