Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Sett tallene i synkende rekkefølge

84, 73, 28, 82, 41, 14

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte