Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Sett tallene i synkende rekkefølge

76, 67, 97, 21, 12, 43

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte