Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Перетворення вiдсоткiв на десятковi числа


Ми використовуємо вiдсотки (сотi частини) i промiле (тисячнi частини), тому що наша система числення складається з одиниць, десятих, сотих i тисячних частин. Подiлити на сто — це те саме, що перемiстити десятковий роздiлювач на два знаки влiво. Ми вже вживали це правило в багатьох прикладах.

Правило

Перетворення вiдсотка на десяткове число й навпаки

  • Щоб перетворити вiдсоток на десяткове число, прибери знак вiдсотка % й перемiсти десятковий роздiлювач на два знаки влiво.

  • Щоб перетворити десяткове число на вiдсоток, додай знак вiдсотка % й перемiсти десятковий роздiлювач на два знаки вправо.

Останнє правило працює, бо злiва направо i справа налiво вираз читається однаково.

Важливо пам’ятати, що промiле означає одну тисячну частину, а отже, десятковий роздiлювач потрiбно перемiщувати на три знаки. У рештi процес той самий, що й для вiдсоткiв. Промiле використовується значно рiдше, нiж вiдсотки, тож головне — добре вивчити вiдсотки. Тому основну увагу тут я придiлятиму саме вiдсоткам.

Приклад 1

Тут я перетворюю 6 % на десяткове число i назад: 6% = 6 × 1 100 = 6 100 = 0.06 0.06 = 6 100 = 6 × 1 100 = 6%

Тут я перетворюю 75 % на десяткове число i назад: 75% = 6 × 75 100 = 75 100 = 0.75 0.75 = 75 100 = 75 × 1 100 = 75%

Як бачиш, у прикладi вище виконуються дiї, протилежнi розрахунку в прикладi нижче, тож записувати все двiчi необов’язково.

Приклад 2

200% = 200 × 1 100 = 200 100 = 2.

200 % вiд пiци — це двi пiци. Це вдвiчi бiльше нiж одна пiца, або пiца у подвiйному розмiрi.

Перемiщення десяткового роздiлювача на два знаки — це те саме, що перетворення метрiв на сантиметри й навпаки. Щоб перетворити сантиметри на метри, десятковий роздiлювач потрiбно перемiстити на два знаки влiво, а щоб перетворити метри на сантиметри — на два знаки вправо.

Приклад 3

Щоб перетворити 6 см на метри, використовуючи десятковi числа, виконуємо аналогiчний розрахунок. Врахуй, що 1см = 1 100м, так само як 1% = 1 100:

6см = 6 × ( 1 100м) = (6 × 1 100) м = 6 100м = 0.06м.

Не забувай, що десятковий роздiлювач потрiбно перемiщувати в правильному напрямку. Якщо не впевнений, скористайся пiдказкою, згiдно з якою 1 = 100 100, i використай отриманий дрiб. А ще можеш скористатися такими пам’ятками:

Правило

Правильне перемiщення десяткового роздiлювача

Запам’ятай, що «соток» у вiдсотку означає соту частину, так само як «сант» у сантиметрах.

  • 6 % — це мала частина вiд цiлого, так само як 6 см — це мала частина вiд 1 метра.

  • 60 % перебуває мiж половиною цiлого та всiм цiлим, так само як 60 см перебуває мiж половиною метра i цiлим метром.

  • 600% = 6 — це у 6 разiв бiльше нiж 1, так само як 600см = 6м — це у 6 разiв довше нiж один метр.

Те саме правило можна використовувати, наприклад, для порiвнянн 7 % i 70 % або 9 % i 90 %. Як бачиш, є велика рiзниця мiж 6 %, 60 % i 600 %. Украй важливо правильно розмiстити десятковий знак! $600 i $6 сильно вiдрiзняються, тож не дай себе надурити!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Перетворення відсотків на дроби