Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Рівняння з дробами та дужками

Тут ти навчишся розв’язувати рiвняння з дробами. Єдина суттєва вiдмiннiсть вiд того, що ми робили досi, полягає в тому, щоб знайти спiльний знаменник i помножити на нього всi члени, щоб мати змогу скоротити знаменники. Уся суть цього в тому, щоб позбутися дробiв!

Правило

Розв’язування рiвнянь дробами та дужками

1.
Знайди спiльний знаменник.
2.
Помнож усi члени на спiльний знаменник i спрости знаменники. Якщо щось залишилося вiд спiльного знаменника, потрiбно помножити решту на чисельник. Зверни увагу, як я беру чисельники в дужки.
3.
Згадай ДСМДДВ! Спочатку виконай дiї в дужках.
4.
Перемiсти всi числа на один бiк. Не забувай змiнити знаки.
5.
Перемiсти всi x на iнший бiк. Не забувай змiнити знаки.
6.
Спрости обидва боки.
7.
Помнож або роздiли обидва боки на число, яке заважає тому, щоб x стояв сам.

Приклад 1

Розв’яжи рiвняння x 3 + 1 = 4 2x 3

x 3 + 1 = 4 2x 3 3 ×(x 3 + 1) = 3 ×(4 2x 3 ) 3x 3 + 3 = 12 2x × 3 3 x + 3 = 12 2x x + 2x = 12 3 3x = 9 x = 3

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!