Перша алгебраїчна тотожність квадратних виразів

В алгебрi видiляють три тотожностi, якi мають вирiшальне значення для розкладання на множники квадратних виразiв. Це перша алгебраїчна тотожнiсть, друга алгебраїчна тотожнiсть i третя алгебраїчна тотожнiсть квадратних виразiв. Погляньмо на першу алгебраїчну тотожнiсть квадратних виразiв.

За допомогою алгебраїчних тотожностей можна швидко множити доданки в дужках, розкладати на множники деякi типи виразiв, розв’язувати деякi типи рiвнянь i спрощувати деякi типи дробiв. У iнших статтях я докладнiше розглядаю всi цi сфери застосування, але зараз нас цiкавить перша алгебраїчна тотожнiсть квадратних виразiв.

Формула

Перша алгебраїчна тотожнiсть квадратних виразiв

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

Перша алгебраїчна тотожнiсть складається з виразу по лiвий бiк, знаку рiвностi та виразу по правий бiк. Це означає, що вираз по лiвий бiк можна перетворити на вираз по правий бiк i навпаки. Але спершу з’ясуймо, чому обидва боки рiвнi:

(a + b)2 = (a + b)(a + b) = a2 + ab + ba + b2 = a2 + 2ab + b2

У першому прикладi переписуємо вираз по лiвий бiк так, щоб перетворити його на вираз по правий бiк.

Приклад 1

Розклади вираз (x + 2)2

(x + 2)2 = x2 + 4x + 4,

тому що

(x + 2)2 = (x + 2)(x + 2) = x2 + 2x + 2x + 22 = x2 + 4x + 4

А що станеться, якщо зробити все навпаки — вираз по правий бiк формули перетворити на вираз по лiвий бiк? Потрiбно застосувати першу алгебраїчну тотожнiсть, щоб перетворити вираз на задачу на множення. Фактично можна застосувати першу алгебраїчну тотожнiсть, щоб розкладати квадратнi вирази на множники.

Приклад 2

Розклади на множники вираз x2 + 4x + 4

x2 + 4x + 4 = (x + 2)2

Погляньмо, чому це так: згiдно з першою алгебраїчною тотожнiстю,

a2 + 2ab + b2 = (a + b)2.

Далi потрiбно знайти значення a i b. Для цього добуваємо додатний квадратний корiнь iз першого й останнього доданкiв, пiсля чого перевiряємо, чи правильний доданок посерединi:

x2 = x4 = 2

Якщо 2ab = 4x, ми розв’язали задачу:

2ab = 2 x 2 = 4x

Середнiй доданок правильний, а отже, ми знаємо, що:

x2 + 4x + 4 = (x + 2)2.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!