Як виконувати розрахунки з від’ємними числами

Коли ми додаємо числа, то перемiщуємося вправо на осi дiйсних чисел. Коли ми вiднiмаємо, тобто використовуємо знак вiднiмання, то перестрибуємо влiво на осi дiйсних чисел. Спершу погляньмо, що вiдбувається, коли ми вiднiмаємо додатне число вiд вiд’ємного. У цьому разi починаємо з вiд’ємного числа i переходимо далi влiво.

Приклад 1

Потрiбно вiдняти 4 вiд 3. Як бачимо на рисунку нижче, ми починаємо з числа 3. Потiм переходимо на чотири числа влiво на осi дiйсних чисел:

Частина числової осi вiд мiнус дев’яти до мiнус одного

Отримуємо 3 4 = 7.

Приклад 2

Потрiбно вiдняти 10 вiд 5. Як бачимо на рисунку нижче, ми починаємо з числа 5. Потiм переходимо на десять чисел улiво на осi дiйсних чисел:

Частина числової осi вiд мiнус сiмнадцяти до мiнус трьох

Отримуємо 5 10 = 15.

Далi розгляньмо, що вiдбувається, коли ми вiднiмаємо додатне число вiд iншого додатного числа, але вiд’ємник бiльший за зменшуване. У цьому разi рiзниця буде вiд’ємним числом. Це пояснюється тим, що кiлькiсть переходiв вiд початкової точки до 0 менша за загальну кiлькiсть переходiв, якi потрiбно зробити. Це матиме такий вигляд:

Приклад 3

Потрiбно вiдняти 8 вiд 2. Як бачимо на осi дiйсних чисел нижче, ми починаємо з числа 2 i перестрибуємо на 8 чисел улiво:

Частина числової осi вiд мiнус восьми до плюс трьох

Отже, 2 8 = 6.

Помiркуй

Для чого потрiбнi вiд’ємнi числа?

Розрахунки з вiд’ємними числами можуть здатися дивними. Хiба ми використовуємо їх у щоденному життi?

Прикладом використання вiд’ємних чисел iз повсякденного життя є вимiрювання температури.

Погляньмо на Приклад 1 вище. Розрахунок, який ми виконали, так само мiг бути завданням на визначення температури:

Десь у Норвегiї поточна температура становить 3 °C. Ми знаємо, що завтра буде на 4 °C холоднiше. Якою буде температура завтра?

Завтра температура становитиме 3°C 4°C = 7°C. Це означає, що 7°C на 4°C холоднiше за 3°C.

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на вiд’ємнi числа? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!