Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як перетворювати десятковi числа на дроби й навпаки


Тут ти навчишся перетворювати десятковi числа на дроби й навпаки. Для вираження частки потрiбно використовувати як десятковi числа, так i дроби, тому важливо розумiти обидва типи чисел i зв’язки мiж ними. Спершу розгляньмо деякi основнi дроби та зв’язок мiж дробами та десятковими числами.

Приклади дробiв та їх числове вираження у формi десяткового числа

Зручний прийом пiд час перетворень мiж дробами та десятковими числами полягає в тому, щоб опанувати кiлька основних дробiв i навчитися виражати їх у виглядi десяткових чисел. Ти маєш запам’ятати наведенi вище дроби. Риска над цифрою 3 означає, що пiсля коми йде нескiнченна кiлькiсть 3.

Важливо знати цi основнi взаємозв’язки, адже вони значно спрощують обчислення мiж дробами та десятковими числами. Нижче наводжу кiлька прикладiв.

Приклад 1

Запиши 3 4 у виглядi десяткового числа.

3 4 = 3 1 4 = 3 0.25 = 0.75

Запиши 0.75 у виглядi дробу.

0.75 = 75 100 = 75 : 25 100 : 25 = 3 4

Приклад 2

Запиши 4 5 у виглядi десяткового числа.

4 5 = 4 1 5 = 4 0.20 = 0.80

Запиши 0.80 у виглядi дробу.

0.80 = 80 100 = 80 : 20 100 : 20 = 4 5

Приклад 3

Запиши 4 3 у виглядi десяткового числа.

4 3 = 4 1 3 = 4 0.333¯ = 1.333¯

Запиши 1.333¯ у виглядi дробу.

1.333¯ = 1 + 0.333¯ = 3 3 + 1 3 = 3 + 1 3 = 4 3

1.333¯ = 1 + 0.333¯ = 3 3 + 1 3 = 3 + 1 3 = 4 3

Риска над останньою цифрою 3 означає, що насправдi пiсля коми йде нескiнченна кiлькiсть 3.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!