Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як розрахувати коефіцієнт зростання

Коефiцiєнт зростання – це iнструмент для спрощеного обчислення вiдсоткiв. Ранiше ми обчислювали вiдсотки в кiлька етапiв: спочатку знаходили вiдсоток, а потiм додавали або вiднiмали його вiд початкового числа. Коефiцiєнт зростання допоможе робити це за одну операцiю. Коефiцiєнт зростання значно спрощує розрахунок вiдсоткiв та вiдсоткової змiни i заощаджує нам чимало часу.

Формула

Коефiцiєнт зростання = (1 ± p 100 ), де p — це вiдсоток.

У разi збiльшення використовуємо вираз (1 + p 100 ).

У разi зменшення використовуємо вираз (1 p 100 ).

Цю формулу можна пояснити так: у дужках ми маємо число один, плюс або мiнус i дрiб p 100. Число один означає, який вiдсоток потрiбно обчислити. Плюс або мiнус означає, що ми маємо двi формули в однiй: одна формула для збiльшення (плюс) i одна формула для зменшення (мiнус) вартостi. p 100 — це звичайне правило вiдсотка, до якого ми звикли. Уважно придивись до пояснень у полi нижче.

Правило

Тлумачення коефiцiєнта зростання

  • Маємо збiльшення, якщо коефiцiєнт зростання бiльший за одиницю, > 1.

  • Маємо зменшення, якщо коефiцiєнт зростання менший за одиницю, < 1.

Приклад 1

Якщо значення зростає на 25 %, то коефiцiєнт зростання становить

(1 + 25 100) = 1 + 0.25 = 1.25

Якщо значення зменшується на 20 %, то коефiцiєнт зростання становить

(1 20 100) = 1 0.2 = 0.8

Приклад 2

Коефiцiєнт зростання у разi збiльшення iнвестицiй на 10 %:

(1 + 10 100) = 1 + 0.1 = 1.1

Коефiцiєнт зростання у разi зменшення iнвестицiй на 10 %:

(1 10 100) = 1 0.1 = 0.9

Iнвестицiї – це витрати, якi ви несемо зараз i очiкуємо, що вони окупляться в майбутньому.

Iнвестицiї протягом трьох рокiв

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!