Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як знайти вiдносну вiдсоткову змiну


Тут ти дiзнаєшся про розрахунки вiдсоткової змiни. Ти мiг/могла чути, що цiни на житло зросли на 20 %. Але що насправдi означає, коли кажуть, що щось зросло або впало в цiнi на певний вiдсоток?

Цей тип зростання або зменшення вартостi називається вiдсотковою змiною. Вiдповiдь на запитання вище така: цiни на житло протягом двох рiзних перiодiв часу порiвнюються, i змiна цiни перетворюється на вiдсоток вiдносно початкової цiни. Саме це ми й розглянемо в цiй статтi.

Потрiбно порiвняти старе значення з новим значенням i знайти вiдсоткову змiну. Ознайомся з формулою нижче.

Формула

Вiдсоткова змiна

% змiна = нове значення  старе значення старе значення

Якщо ми отримали додатне число, це означає, що вартiсть зросла.

Якщо ми отримали вiд’ємне число, це означає, що вартiсть знизилась.

Приклад 1

Ми придбали Playstation за 12000. Через два роки ми вирiшили продати приставку. Цiна продажу становила 7300. Знайди вiдсоткову змiну.

Вiдсоткова змiна становить: 7300 12000 12000 0.392 = 39.2%

Це означає, що вартiсть змiнилась на 39.2%. Ми отримали вiд’ємний вiдсоток, що означає, що вартiсть Playstation знизилася на 39.2%.

Приклад 2

Ми внесли 5000 на рахунок у банку. Через рiк ми виявили, що сума на рахунку зросла до 5200. Знайди вiдсоткову змiну.

Вiдсоткова змiна становить: 5200 5000 5000 = 0.04 = 4%

Вiдсоткова змiна становить 4 %. Ми отримали додатне число, а отже, вартiсть коштiв, внесених нами на рахунок, зросла на 4 %.

Приклад 3

Чотири роки тому будинок коштував $350000, а тепер той самий будинок коштує $420000. На скiльки вiдсоткiв зросла вартiсть будинку?

Розрахуй вiдсоткову змiну. 420000 350000 350000 = 0.20 = 20%

За чотири роки вартiсть будинку зросла на 20 %.

Вчителька математики думає про вiдсотки.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!