Що таке пряме доведення?

Теорiя

Пряме доведення

Коли ми бажаємо довести, що

p q,

то маємо здiйснити доведення шляхом наведення аргументiв, якi слiдують один з одного, щоб отримати

p q.

У разi прямого доведення передбачається побудова логiчного ланцюжка мiркувань. Починаємо з p. З твердження p має слiдувати щось, з чого слiдує щось ще, й так далi, доки ми в кiнцевому пiдсумку не отримаємо q, де q — це те, що, як ми мали довести, слiдує з p.

Приклад 1

Доведи, що якщо aпарне число, а bнепарне число, то a + b — непарне число.

Виконуючи доведення, доцiльно скласти вираз, з яким можна працювати. У цьому прикладi треба скласти вирази для a та b. Оскiльки a — це парне число, його можна записати як a = 2n, де n — цiле число. Число b — непарне число, тому його можна записати як b = 2m + 1, де m — цiле число. Можна вставити цi вирази у вираз a + b, отримавши

a + b = 2n + (2m + 1) = 2n + 2m + 1 = 2 (n + m) + 1 = 2k + 1,

де k = n + m — цiле число, тому a + b = 2k + 1 — непарне число, що й треба було довести.

Q.E.D

Приклад 2

Доведи, що p2 + p завжди дiлиться на 2

Нам вiдомо, що всi парнi числа можна розкласти на парний множник. Це правда, тому що всi парнi числа можна подiлити на 2, що слiдує з визначення парних чисел.

Отже, тепер ми бачимо, що можна розкласти на множники p2 + p як p (p + 1). Пiсля цього ми бачимо, що p й p + 1 — це два цiлi числа, якi йдуть один за одним на прямiй iз дiйсними числами (наприклад, 3 та 4, 4 та 5). Тепер можна стверджувати, що незалежно вiд того, яким числом є p, один iз двох множникiв — це парне число, оскiльки кожне друге цiле число в ряду дiйсних чисел парне.

Якщо p = 2k — парне число, то p + 1 = 2k + 1 — це непарне число. Якщо p = 2k + 1 — непарне число, то пiдставмо цей вираз для p в p + 1. Отримаємо

p + 1 = 2k + 1 + 1 = 2k + 2 = 2 (k + 1) = 2l,

p + 1 = 2k + 1 + 1 = 2k + 2 = 2 (k + 1) = 2l,

де l = k + 1 — парне число. Нарештi нам вiдомо, що оскiльки p2 + p завжди можна розкласти на множник, який дiлиться на 2, то сам вираз також дiлиться на 2.

З математичного погляду це доведення має такий вигляд, як показано нижче, де ланцюжок аргументiв будується з використанням логiчних наслiдкiв:

p2 + p = p (p + 1) p2 + p можна розкласти на множник, який — парне число p2 + p — парне число та отже, дiлиться на 2

p2 + p = p (p + 1) p2 + p можна розкласти на парний множник p2 + p — парне число й тому дiлиться на 2, що й треба було довести.

Q.E.D

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!