House of Math-logo

Frekvenstabell

Excel-oppskrift

Å lage frekvenstabell

1.
Åpne Nytt regneark i Excel og skriv inn alle observasjonene i en liste.
2.
Lag en tabell over de mulige observasjonene.
3.
Skriv inn formelen for å finne frekvensen til den første observasjonskategorien i tabellen din.
4.
Kopier denne formelen for resten av observasjonene og summer opp alle frekvensene.

I eksempelet under skal du få se hvordan du kan lage en frekvenstabell over karakterer i en klasse.

Eksempel 1

Å finne antall observasjoner

1.
Fyll inn karakterene til klassen. Dette er gjort i det grå området i regnearket (se bildet under).
2.
Lag malen til frekvenstabellen av karakterene i klassen. Regnearket ditt skal nå se slik ut:

Regneark fra Excel med data til en frekvenstabell

3.
Skriv nå formelen for å finne antall elever med karakter 1 i celle D7. For å markere et område i Excel så skriver du

<koordinatene til cellen øverst til venstre>

:

<koordinatene til cellen nederst til høyre>

Du ønsker å referere til dette området for å finne frekvensen til alle karakterene. For å kunne kopiere formelen, men ikke flytte på området med karakterene, må du skrive et $-tegn før hver bokstav- og tallkoordinat.

Formelen blir da

=antall.hvis($B$1:$H$3;C7)

Excel vil med denne formelen telle antall 1-ere i det markerte området.

Regneark fra Excel med data til en frekvenstabell, inklusiv formler

4.
Så markerer du celle D7 og drar ned til raden med karakter 6. Til slutt summerer du opp frekvensene og finner dermed antall elever i klassen. Den ferdige frekvenstabellen ser da slik ut:

Regneark fra Excel ferdig frekvenstabell

Her er formlene i hver celle:

Regneark i Excel som viser hvilke formler som er brukt

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Relativ frekvenstabell