Personvernserklæring

1. Om personvernerklæringen

Dette dokumentet er en personvernerklæring. En personvernerklæring forteller deg hvilke personopplysninger vi (House of Math AS) samler inn om deg når du bruker våre tjenester tilgjengelig på Houseofmath.com og hvorfor vi gjør det. Personopplysninger er alle typer opplysninger som kan identifisere hvem du er som person. Vi er opptatt av å ta godt vare på disse opplysningene, og vi vil bare bruke disse i samsvar med gjeldende lover og regler.

2. Hvem er vi?

House of Math AS er vi som er bak tjenestene du benytter via houseofmath.com. Etter personvernreglene er vi, representert ved vår daglige leder, en såkalt behandlingsansvarlig. Det betyr at det er vi som er ansvarlig for å sørge for at dine personopplysninger kun brukes i tråd med gjeldende lover og regler. Kontaktinformasjonen til House of Math AS er:

Dersom du har spørsmål om hvordan vi bruker dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på e-post.

3. Hvilke opplysninger har vi om deg og hvorfor trenger vi de?

3.1 Gi deg tilgang til våre tjenester

Alle som ønsker å benytte våre tjenester må ha en brukerprofil. Når du skal opprette en bruker profil blir du bedt om å oppgi litt informasjon om deg selv. Denne informasjonen omfatter:

  • E-postaddresse
  • Passord
  • Fødselsår
  • Hvilket land du kommer fra

Dersom du velger å opprette en brukerprofil eller logge inn via din brukerkonto hos Facebook, vil vi få din kontaktinformasjon, som navn og e-postadresse, direkte fra Facebook. Eventuelle andre opplysninger fyller du selv ut inne på din brukerprofil. Opplysningene du blir bedt om å oppgi i forbindelse med registreringsprosessen er nødvendige for å gi deg tilgang til portalen vår hvor våre tjenester er tilgjengelige. Vi bruker opplysningene til å opprette en personlig bruker for deg slik at vi kan identifisere deg når du logger deg på våre tjenester, og for å kunne administrere kundeforholdet. Vi vil også kunne bruke din e-postadresse til å sende deg administrativ informasjon som er av betydning for tjenesten og vårt kundeforhold med deg. Vi har behov for å vite hvilket år du er født i og hvilket land du kommer fra for å kunne tilby oppgaver som er relevant for deg. Vårt grunnlag i loven er vår avtale med deg. Vår avtale med deg er våre brukervilkår som inngås som et ledd i din opprettelse av en personlig brukerprofil på houseofmath.com.

3.2 Gi deg tilgang til betalingstjenester

Dersom du benytter deg av en betalingstjeneste vil vi samle inn og lagre betalingsopplysninger, som for eksempel navn på korteier, bankkortnummer, kontonummer og andre opplysninger som er nødvendig for å kunne administrere betalingen. Vår betalingsløsning er levert av Stripe, Inc. og enkelte av dine kortdetaljer vil derfor bli overført til dem for at betalingen skal kunne gjennomføres. Vårt behandlingsgrunnlag er vår avtale med deg.

3.3 Gi deg bedre kvalitet på våre tjenester

I forbindelse med opprettelse av en personlig brukerprofil vil du bli spurt om å supplere profilen din med ytterligere opplysninger, herunder hvilken kategori du er i (elev, student, lærer, osv.), egen oppfatning av mattenivå, antall år på skolen, det klassetrinnet du ønsker å fokusere på, samt kallenavn. Disse opplysningene er det frivillig å oppgi, og de samles inn for å gi deg som bruker bedre opplevelse og nytte av våre produkter og tjenester. Vi vil også lagre informasjon om din bruk av tjenesten, slik at du får oversikt over dine prestasjoner i profilen din. Vårt grunnlag i loven er vår interesse i å kunne tilby produkter og tjenester som passer for alle våre brukere, uavhengig av alder og kunnskap.

Brukernavn, avatar og antall poeng opparbeidet i inneværende uke vil bli publisert på en global toppliste. Denne topplisten oppdateres ukentlig. Vårt grunnlag i loven er vår interesse i å kunne tilby produkter og tjenester som motiverer og bidrar til læring. Dersom du benytter ditt ekte navn, e-postadresse eller andre opplysninger som kan identifisere hvem du er som person i brukernavnet ditt, kan dette når som helst endres i dine brukerinnstillinger. Du kan også kontakte oss på support@houseofmath.com dersom du ikke ønsker å være med på topplisten.

3.4 Hjelpe deg med det du lurer på

Dersom du velger å snakke med for eksempel en mattelærer via vår chat, vil den informasjonen du oppgir i denne samtalen også bli samlet inn av oss. På denne måten kan vi hjelpe deg med det du ønsker hjelp til. Vårt grunnlag i loven er vår interesse i å kunne hjelpe deg med de spørsmål du har.

3.5 Sende deg informasjon, nyheter og tilbud

Dersom du er gammel nok til å lovlig motta dette, vil vi bruke din e-postadresse til å sende deg relevante nyheter og tilbud. Dersom du velger å delta i spørreundersøkelser, vil vi bruke svarene til å forbedre og utvikle våre produkter og tjenester. Du kan reservere deg mot slik markedsføring og informasjon når du skal opprette en personlig brukerprofil, i den enkelte markedsføringshenvendelse eller direkte i dine brukerinnstillinger. Du finner dine brukerinnstillinger ved å trykke på innstillinger i menyen til venstre på nettsiden, på mobile ligger den nederst på skjermen og under personlig informasjon finner du en avmerkingsboks. Fjern avmerkingen for å reservere deg mot nyheter og tilbud fra houseofmath.com. Vårt grunnlag i loven er vår interesse i å markedsføre, forbedre og utvikle produkter og tjenester til det beste for kunden.

Av og til ber vi våre brukere om å delta i undersøkelser, for bruk i markedsføring eller for statistiske og analytiske formål. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke. Det er frivillig å delta i undersøkelsene og hvis du velger å delta kan du når som helst trekke samtykket tilbake ved å sende en e-post til support@houseofmath.com

3.6 Administrere våre sider i sosiale medier

House of Math har registrert brukerprofil i følgende sosiale medier:

For våre sider på sosiale medier vil vi kunne ha delt behandlingsansvar med tilbyderen av det sosiale mediet (begrenset til de dataene vi har kontroll over eller tilgang til). For det sosiale mediets bruk av opplysninger om deg oppfordrer vi deg til å lese deres personverninformasjon. En link til disse er inntatt over. Vi behandler opplysninger om dine aktiviteter på vår side, som at du besøker den, publiserer innhold der (f.eks. tekst, bilder og videoer) og reagerer på vårt eller andres innhold (f.eks. likes og kommentar) til å administrere siden. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av opplysninger til dette formålet er vår berettigete interesse i å gjøre tilgjengelig vårt innhold på sosiale medier og å kommunisere med deg. Vi behandler også aggregerte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider på sosiale medier til statistikk- og analyseformål. Dette er ikke personopplysninger for oss, fordi vi ikke kan knytte dette til enkeltpersoner. Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi opprettholder vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side. De sosiale mediene bruker informasjonskapsler når du benytter deres tjenester. Informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og hvordan disse benyttes av de respektive sosiale medier fremgår av deres personvernerklæringer.

3.7 Måle trafikk på vår nettside for å optimalisere våre tjenester

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk på vår nettside slik at vi kan optimalisere tjenestene våre. Se mer om vår bruk av cookies her.

4. Hvem deler vi disse opplysningene med?

Vi vil kun dele dine personopplysninger med andre dersom disse leverer tjenester innen drift, vedlikehold, tekniske løsninger eller andre nødvendige tjenester til oss. For å sikre dine rettigheter har vi inngått avtale med disse som skal sikre ditt personvern. Det betyr for eksempel at dine personopplysninger ikke kan brukes til noe annet enn det vi har opplyst om i denne personvernerklæringen. Vi vil heller ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre vi har lov til det etter gjeldende lover og regler. Det kan for eksempel være at du har gitt oss ditt samtykke til slik deling, eller at vi må utlevere opplysninger for å kunne levere de aktuelle tjenestene til deg. Enkelte av våre leverandører kan befinne seg i land utenfor EU/EØS. Det betyr at personopplysninger kan overføres til et land med et regelverk som ikke gir samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge. For å sikre ditt personvern, vil slik overføring kun skje i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, for eksempel ved at vi inngår EUs standardavtale (EU Model Clauses) med leverandøren. Dersom du velger å opprette en brukerprofil eller logge inn via din brukerkonto hos Facebook, vil vi dele informasjon om din bruk av vår nettside med Facebook. Facebooks bruk av disse personopplysningene er regulert av Facebooks vilkår som er tilgjengelig her. Dette vil innebære en utlevering av personopplysninger til USA basert på EUs standardavtale.

5. Sletting av personopplysninger

Vi sletter personopplysninger i tråd med personvernreglene for sletting. Det betyr at vi sletter opplysningene om deg når vi ikke lenger trenger de for å kunne tilby deg våre tjenester, for eksempel dersom du sletter din brukerprofil. Du kan i enkelte tilfeller også selv kreve at dine personopplysninger slettes. For mer informasjon se punkt 6 nedenfor.

6. Dine rettigheter

Siden vi samler inn og bruker opplysninger om deg har du en rekke rettigheter. Du har rett til å:

  • Be oss om å samle alle opplysningene vi har om deg og sende deg en kopi av disse. Du kan også be om en forklaring fra oss hvordan vi bruker dine personopplysninger
  • Be oss om å rette eller supplere opplysninger om deg som er feil eller som ikke gir et riktig inntrykk. Du kan også når som helst gå inn på din brukerprofil og gjøre endringeri de opplysninger du har oppgitt oss dersom det er behov for det.
  • Be oss om å slette opplysninger om deg i gitte situasjoner.
  • Be oss om å begrense behandlingen av opplysninger om deg i noen situasjoner.
  • Protestere mot vår behandling av opplysninger om deg, dersom vi behandler opplysninger om deg på bakgrunn av en interesseavveining.
  • Be oss om å overføre dine opplysninger til deg eller til en annen behandlingsansvarlig, dersom vi behandler opplysninger om deg fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale.

Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettsider.

Du har rett til å sende en klage til Datatilsynet dersom du mener at vi bryter personvernlovgivningen. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende, ta kontakt på e-post til support@houseofmath.com

House of Math AS benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring i vår bruk av dine personopplysninger eller endringer i relevant regelverk vil denne Personvernerklæringen oppdateres. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside.