Brukervilkår

1. Brukervilkår

Houseofmath.com eies og drives av House of Math AS («House of Math» eller «Vi»), et norsk selskap med organisasjonsnummer 926061437. Ved å bruke nettstedet Houseofmath.com («Nettsiden») eller våre tjenester («Tjenester»), samtykker du til disse vilkårene og vår personvernerklæring («Brukervilkårene»). Disse Brukervilkårene beskriver hvilke rettigheter og plikter du har som bruker av Nettsiden og våre Tjenester, og utgjør en avtale mellom deg som bruker og House of Math. Disse Brukervilkårene gjelder så lenge du benytter deg av vår Nettside eller inntil brukerprofilen din avsluttes av deg eller av House of Math.

2. Brukerprofil

2.1 Opprettelse av bruker

For å bruke våre Tjenester må du være en privatperson og akseptere disse Brukervilkårene. Du må også opprette en brukerprofil for å få tilgang til våre Tjenester. Når du skal opprette en personlig brukerprofil, må du oppgi din e-postadresse, fødselsår, hvilket land du kommer fra og lage et passord. Dersom du ønsker det, kan du supplere din personlige brukerprofil med ytterligere informasjon om deg. Disse opplysningene er det frivillig å oppgi, og de samles inn for å gi deg som bruker bedre opplevelse og nytte av våre Tjenester. Du er ansvarlig for at all informasjon du gir fra deg i forbindelse med opprettelsen av en brukerprofil er riktig og oppdatert. Du kan når som helst endre den informasjonen du har registrert inne på din brukerprofil.

2.2 Avslutte brukerprofil

Du kan når som helst avslutte din brukerprofil ved å sende en e-post til support@houseofmath.com. Vi forbeholder oss retten til å endre, midlertidig sperre, deaktivere eller slette din brukerprofil hos House of Math eller nekte deg tilgang til våre Tjenester dersom vi mistenker at våre Tjenester benyttes til kommersielle formål eller det foreligger andre saklige grunner (for eksempel brudd på Brukervilkårene eller at du opptrer i strid med lov). Før vi eventuelt gjør endringer i eller sletter brukerprofilen din, vil tilgangen bli midlertidig sperret. Før vi gjør dette vil vi ta kontakt med deg. Hvis brukerprofilen din slettes på grunn av misbruk, kan du bli nektet å opprette ny brukerprofil. Dersom du avslutter din brukerprofil eller din brukerprofil slettes, er det ikke mulig å gjenopprette innholdet og brukerhistorikken din.

3. Betalingstjenester

Enkelte av våre Tjenester koster penger. Den oppgitte prisen for den aktuelle Tjenesten er den totale prisen og inkluderer alle avgifter og eventuelle tilleggskostnader.

4. Personvern

For å kunne tilby våre Tjenester vil House of Math benytte informasjon om deg som anses som personopplysninger. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som en fysisk person. House of Math vil kun bruke dine personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring. Denne er tilgjengelig her.

Personvernerklæringen inneholder informasjon som vi er rettslig forpliktet til å gi vedrørende vår bruk av dine personopplysninger når du benytter våre Tjenester, samt hvilke rettigheter du har. Vi bruker også informasjonskapsler (cookies) på Nettsiden. Det innebærer at vi i noen tilfeller også vil kunne behandle personopplysninger om deg uten at du har registrert en brukerprofil eller bruker våre Tjenester, for eksempel ved å benytte funksjonen «Sniktitt uten registrering». Vår bruk av cookies er nærmere beskrevet i vår cookie-erklæring. Denne er tilgjengelig her.

5. Markedsføring

Dersom du er registrert bruker av våre Tjenester og du er gammel nok til å motta dette, vil vi kunne sende deg relevant informasjon, nyheter og tilbud på e-post. Du kan reservere deg mot slik markedsføring og informasjon når du skal opprette en personlig brukerprofil, i den enkelte markedsføringshenvendelse eller direkte i din brukerprofil.

6. Immaterielle rettigheter

Alt innhold på denne Nettsiden eies, om ikke annet angis, av House of Math. Nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene. Bruk av varemerker som forekommer på Nettsiden forutsetter House of Math eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke. Når ikke noe annet er angitt, krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra House of Math. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for personlig bruk.

7. Hyperlinker

Nettsiden kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjepart. Ved å trykke på disse hyperlinkene vil du forlate vår Nettside. House of Math råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjepart. Selv om vi tilbyr slike linker, innebærer ikke det at vi stiller oss bak eller har ansvar for informasjon, produkter, tjenester eller annet som tilbys via disse linkene. Ettersom House of Math ikke har ansvar for håndtering av din personlige informasjon på tredjeparters nettsider, anbefaler House of Math deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for din bruk av slike nettsider. Bruk av nettsider tilhørende tredjeparter skjer utelukkende på brukerens risiko. Dersom du ønsker å lage en avatar, så kan dette gjøres via vår samarbeidspartner (Wolf3D). Ved å trykke på neste-knappen i prosessen for å lage en avtar, vil du bli sendt til vår samarbeidspartners nettside. Vi gjør deg oppmerksom på at de har sine egne vilkår og retningslinjer som må aksepteres for å kunne lage en avatar. Vi påtar oss ikke noe ansvar for innholdet i disse vilkårene eller retningslinjene, innholdet på deres nettside eller for opplysninger som kan bli samlet inn om deg gjennom deres nettside når du skal lage en avatar. Vi ber deg derfor om å se nøye på deres vilkår og retningslinjer (personvernerklæring) før du gir fra deg opplysninger om deg selv (personopplysninger).

8. Din bruk og ditt ansvar

Alt materiale og innhold på denne Nettsiden og våre Tjenester er utelukkende til din personlige bruk og du kan ikke bruke det i kommersielt øyemed, om ikke annet er skriftlig avtalt med House of Math. Du er ansvarlig for at din bruk av Nettsiden og våre Tjenester ikke strider med gjeldende lover og regler, herunder skal Nettsiden og våre Tjenester ikke brukes til ulovlig virksomhet. Du er ansvarlig for sikkerheten til passordet ditt, og vil være ansvarlig for bruk eller uautorisert bruk under brukernavnet ditt. Hvis du har mistanke om uautorisert bruk av ditt brukernavn, bør du endre passordet og/eller kontakte House of Math umiddelbart.

9. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre de forbedringer, endringer, inkludert tillegg eller fjerning av informasjon, på Nettsiden som House of Math anser nødvendige. Videre forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i våre Tjenester og disse Brukervilkårene. De til enhver tid gjeldende Brukervilkår vil være publisert på vår Nettside. Ved fortsatt bruk av våre Tjenester eller Nettsiden, aksepterer du endringene.

10. Overføring

Du kan ikke uten samtykke fra House of Math overdra eller overføre dine rettigheter eller plikter etter disse Brukervilkårene. Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis å overføre våre rettigheter og/eller plikter etter Brukervilkårene til et annet selskap.

11. Ansvarsbegrensning

House of Math påtar seg ikke noe ansvar for feil eller mangler i innholdet på Nettsiden eller i Tjenestene, eller deres funksjon eller tilgjengelighet. Med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning, har House of Math verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket eller oppstått som følge av bruk av våre Tjenester eller Nettsiden.

12. Henvendelser

Dersom du har noen spørsmål knyttet til vår Nettside eller våre Tjenester, kan du kontakte oss på support@houseofmath.com.

13. Lovvalg

Disse Brukervilkårene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister med tilknytning til Brukervilkårene og som partene ikke løser i dialog, skal avgjøres av norske domstoler med mindre tvingende forbrukervernregler tilsier noe annet.