Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hva er arealet?

Figur formet som "L": (1 x 5) + (1 x 2) ruter med rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte