Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
8/10
Hakemerke

Hva er arealet?

Figur formet som "T": (2 x 5) + (2 x 6) ruter med rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte