Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
3/10
Hakemerke

En dør er cirka like lang som en høy mann

Dør og mann
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte