Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
5/10
Hakemerke

Hva er arealet?

Rektangel som er 3 x 5 ruter med rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte