Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
4/10
Hakemerke

Hva er arealet?

Rektangel som er 2 x 3 ruter med rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte