Areal

House of Math-logo
Level
2/10
Hakemerke

Hva er arealet av gressplenen?

Gressplen som er 5 m x 3 m
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte