Areal

House of Math-logo
Level
8/10
Hakemerke

Hvilken figur har dette arealet?

21 cm2

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte