Areal

House of Math-logo
Level
7/10
Hakemerke

Hvilken figur har dette arealet?

49 cm2

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte