Lengde (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
5/10
Hakemerke

Hva bruker vi for å måle lengden på en telefon?

Smart-telefon
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte