Lengde

House of Math-logo
Level
5/10
Hakemerke

Hva bruker vi for å måle lengden på en telefon?

Smart-telefon
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte