Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hvilken av disse kan være lik 2 meter i virkeligheten?

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte