Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/18
Hakemerke

Hvor lang er streken?

Linjal med strek 9 cm
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte